هرآنچه لازم است درباره لکوسیت در ادرار بدانید

. لکوسیت چیست؟ آزمایش جامع سلول های خون معمولاً شامل اندازه گیری سطح لکوسیت یا گلبول های سفید است. سطح بالاتر لکوسیت در جریان خون می تواند نشان دهنده عفونت باشد....