سلامت مثانه

10 میوه و غذا برای سلامت مثانه

مثانه بخش مهمی از دستگاه ادراری است. مثانه گلابی شکل بوده که بافت قابل اتساع آن ادرار را تا زمان خروج از بدن نگه می دارد. خود مثانه کاملاً قابلیت گسترش داشته و...