زندگی با یک کلیه

زندگی با یک کلیه : آنچه باید بدانید

. اکثر افراد دو کلیه دارند اما برای داشتن یک زندگی سالم و فعال تنها به یک کلیه نیاز دارید. در صورتی که مجبورید با تنها یک کلیه زندگی کنید لازم است از آن محافظت...