تاثیر واریکوسل در باروری مردان

واریکوسل و باروری مردان

. آیا مشکل و بیماری واریکوسل بر باروری یا ناباروری مردان تاثیر گذار است؟ واریکوسل برآمدگی رگ های داخل کیسه شل پوستی که بیضه ها را در خود نگه می دارد است. واریکوسل...