مقالات: مشکلات بیضه

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "مشکلات بیضه"
هیچ تصویری یافت نشد

بیضه جمع شده چیست

. بیضه جمع شده در مقابل بیضه نزول نکرده بیضه جمع شده شرایطی است که در آن بیضه به طور ...

هیچ تصویری یافت نشد

بیضه نزول نکرده

. بیضه ها اندام های جنسی مردانه هستند که وظیفه تولید اسپرم و هورمون ها را بر عهده دا...

هیچ تصویری یافت نشد

سندرم کلاین فلتر

. سندرم کلاین فلتر (Klinefelter syndrome) یک بیماری ژنتیکی است که باعث می شود مردان با یک نس...