تاثیر داروها بر کاهش اسپرم در مردان

داروهایی که باعث کاهش اسپرم در مردان می شود

بسیاری از داروهای تجویزی و مواد مخدر روی تعداد اسپرم تاثیر منفی می گذارند. اگر رویای فرزند دار شدن دارید باید بدانید برخی داروهای خاص (چه قانونی و چه غیر قانونی)...