ورزش و اختلال نعوظ

ورزش و اختلال نعوظ | آیا تمرین بر اختلال نعوظ تاثیرگذار است

ورزش راهی برای رسیدن به زندگی جنسی فعال تر است اما منظور ما ورزش های معمولی هوازی و قدرتی است نه ورزش مخصوص آلت تناسلی. تحقیقات نشان داده اند حتی اندکی فعالیت...