هماچوری یا خون در ادرار چیست؟

. هماچوری یا وجود خون در ادرار به چه معنی است؟ در طی مراجعات مرتب به پزشک اغلب از شما خواسته می شود برای بررسی، آزمایش ادرار انجام دهید. آزمایشات بسیاری مانند تست...

دلیل وجود گلبول قرمز در ادرار

. گلبول های قرمز در صورتی که ادرار به رنگ صورتی بوده و یا در حالات دیگر نیز می توانند در ادرار وجود داشته باشند. وجود گلبول قرمز در ادرار هماچوری نامیده می شود. دو...

خون در ادرار ( هماچوری )

. مشاهده خون در ادرار می تواند نگران کننده باشد. اگرچه این مشکل در بسیاری از موارد بی خطر است، اما خون در ادرار (هماچوری) می تواند نشان دهنده یک اختلال جدی باشد....