عفونت های مقاربتی

عفونت های مقاربتی ، انواع آن + تشخیص و درمان

عفونت های مقاربتی (STI) معمولاً بیماری های مقاربتی (STD) هم نامیده می شوند. این عفونت ها هنگام برقراری تماس جنسی با شخص مبتلا، انتقال می یابند. بر اساس آمارهای CDC،...