پروستاتکتومی

پروستاتکتومی چیست؟ انواع، هدف، ریسک‌ها و ریکاوری

پروستاتکتومی عملی است که در آن اورولوژیست پروستات را جهت درمان سرطان پروستات و هیپرپلازی خوش خیم پروستات برمی دارد. دو نوع پروستاتکتومی شامل پروستاتکتومی ساده...