عمل جراحی واریکوسل

عمل جراحی واریکوسل و انتظاری که می توان داشت

. عمل جراحی واریکوسل یا واریکوسلکتومی چیست؟ واریکوسل بزرگ شدن رگ های کیسه بیضه است و عمل جراحی واریکوسل یا واریکوسلکتومی عملی است که برای برداشتن این رگ های...