وازووازستومی

وازووازستومی : برگشت از عمل وازکتومی

. وازووازستومی یک عمل جراحی است که در آن اثرات وازکتومی (عقیم سازی مردان) بازگردانده می شود. در حین وازکتومی وازدفران که لوله حامل اسپرم از بیضه به وزیکول های منی...