تاثیر ویتامین بر رنگ ادرار

تاثیر ویتامین ها و مکمل ها بر تغییر رنگ ادرار

مهم نیست مکمل های ویتامین واقعا ارزش پولی که صرف خرید کرده اید دارند یا نه، ویتامین ها علاوه بر مزایا، رنگ ادرار را هم تغییر می دهند. اگر ادرار شما نارنجی یا زرد...