از متخصص زنان و زایمان چه انتظاری میتوان داشت

. متخصص بیماری های زنان و زایمان ، پزشکی است که در سلامت تولید مثل زنان، تخصص دارد. ماما از زنان در دوران بارداری و دقیقا پس از به دنیا آمدن کودک، مراقبت می کند. آن...