آرشیو برچسب: پلیپ

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "پلیپ"
هیچ تصویری یافت نشد

پلیپ رحم چیست؟

پلیپ های رحم ، زائده های نرم و کوچکی در داخل رحم هستند. آن ها از بافتی که رحم را می پو...