علائم، انواع و روش های درمان پولیپ

روش های درمان انواع پولیپ ، علائم و تشخیص

. پولیپ ها چه هستند؟ پولیپ ها زائده های غیرطبیعی معمولاً شبیه برجستگی های صاف و کوچک یا ساقه های ریز مانند قارچ هستند. اکثر انواع پولیپ ها کوچک هستند و عرضی کمتر...