زگیل واژن

کیست ، پولیپ و زگیل واژن

. کیست ها، پولیپ ها و زگیل های واژن اغلب ظاهر می شوند اما مضر نیستند. در این مقاله به بررسی این موارد می پردازیم. کیست های واژن کیست ها هنگامی ایجاد می شوند که یک...