کرایوتراپی دهانه رحم

کرایوتراپی دهانه رحم

. کرایوتراپی دهانه رحم چیست؟ کرایوتراپی دهانه رحم روشی است که در آن با استفاده از گاز منجمد (نیتروژن مایع) سلول های پیش سرطانی یا زگیل های دهانه رحم از بین برده...

کرایوتراپی چیست

کرایوتراپی چیست ؟

پزشکان سالها است در درمان های موضعی برای مواردی مانند زگیل یا برداشتن سلولهای سرطانی از کرایوتراپی استفاده می کنند. امرزه حتی افراد مشهور و ستاره های ورزشی هم...