مقالات: کرایوتراپی دهانه رحم

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "کرایوتراپی دهانه رحم"
هیچ تصویری یافت نشد

کرایوتراپی چیست ؟

. پزشکان سالها است در درمان های موضعی برای مواردی مانند زگیل یا برداشتن سلولهای سرط...