ویروس کرونا: آسیب کلیه در اثر کووید 19

ویروس کرونا : آسیب کلیه در اثر کووید 19

. مشخص شده است که کووید 19 که بیماری ناشی از ویروس فراگیر جهانی کرونا است به ریه ها آسیب می رساند. با آلوده شدن افراد بیشتر لازم است درباره این بیماری نیز اطلاعات...