9 راه برای جلوگیری از سنگ کلیه

. سنگ های کلیه رسوبات معدنی سخت هستند که در کلیه ها شکل می گیرند وهنگام عبور از مجاری ادراری باعث احساس درد شدید می شوند. برای جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه راه های...

سنگ کلیه

سنگ کلیه ، تشخیص و درمان

. سنگ کلیه چیست؟ سنگ کلیه یا Kidney Stones، اجرام سختی به حساب می آیند که از جنس بلور هستند و به دلایل متعددی می توانند در کلیه تشکیل شوند. سنگ کلیه، معمولا از کلیه ها...