کلیه درد در بارداری

. کلیه درد ناشی از پیلونفریت حاد در دوران بارداری یک عفونت باکتریایی در کلیه ها است که تا 2 درصد از زنان باردار را درگیر می کند. در اغلب موارد، ابتدا عفونت در...