بیوفیدبک و اورولوژی

بیوفیدبک در اورولوژی و کاربرد آن

بیوفیدبک به کودک در درک شیوه عملکرد بدن خود کمک می کند. همچنین به کودکان نحوه کنترل بخش هایی از بدن را که نمی دانند قادر به کنترل است می آموزد. طی انجام بایوفیدبک...