پیچش بیضه

پیچش (تورشن) بیضه نوزاد، داخل اسکروتوم و درمان آن

پیچش مادرزادی بیضه وقتی اتفاق می ‌افتد که بیضه اطراف لوله اسپرم بَر پیچ بخورد. در این صورت جریان خونِ بیضه قطع شده و باید به عنوان یک موقعیت اورژانسی در نظر...

دلیل کوچک بودن بیضه ها

کوچکی بیضه ها – دلایل و تاثیر اندازه بیضه بر سلامتی

. به عنوان یک مرد حتما تا امروز به اندازه بیضه های خود توجه کرده اید، بعضی ها به دنبال بررسی کوچکی بیضه های خود هستند اما سوال اینجاست که آیا واقعا منظور از کوچکی...

اندازه متوسط ​​بیضه ها چقدر است؟

اندازه بیضه – اندازه متوسط بیضه ها چقدر است؟

. بیضه ها تستوسترون که هورمون اصلی جنسی مردانه است و همچنین اسپرم را تولید می کنند. اندازه بیضه با سطح تستسترون رابطه دارد. اندازه متوسط ​​بیضه مردان حدود 2-3-4...