آتروفی بیضه

علت آتروفی بیضه + تشخیص و درمان

آتروفی بیضه وقتی رخ می دهد که بیضه ها کوچک شوند. بیضه ها، دو غده واقع در کیسه بیضه هستند که در پشت آلت تناسلی قرار دارند. این غده ها مسئول تولید اسپرم هستند. دلایل...