تغذیه مناسب برای سلامت کیسه صفرا

تغذیه مناسب برای سلامت کیسه صفرا

کیسه صفرا عضو کوچک و گلابی شکل است که زیر کبد قرار دارد. کیسه صفرا زردآب حاصل از کبد را جمع و ذخیره می کند. مشکلاتی که روی کیسه صفرا تاثیر می گذارند عبارتند از سنگ...

بیماری های کیسه صفرا

رایج ترین مشکلات و بیماری های کیسه صفرا

اکثر افراد تا زمان مشاهده علائم، به کیسه صفرای خود اهمیت نمی دهند. با وجود هرگونه مشکل در این عضو، درد ایجاد شده و به کمک های پزشکی نیاز پیدا خواهید کرد. کیسه...