دستگاه وکیوم آلت تناسلی

دستگاه وکیوم آلت تناسلی و اختلال نعوظ

دستگاه وکیوم آلت تناسلی (VCD یا پمپ آلت تناسلی) به ایجاد و حفظ نعوظ در مردان کمک می کند. از این دستگاه معمولاً در مواردی که اختلال نعوظ دلیل پزشکی دارد استفاده می...