کلینیک الهام

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی ، ارتوپدی و اورولوژی در غرب تهران

صفحه اصلی Team فرشاد خسروی

مسئول بخش اختلال بلع کلینیک یادمان