آرتروز و جراحی مفصل ران یا هیپ

. جراحی مفصل ران یا هیپ ، عملی است که در آن یک پزشک، به کمک جراحی ، مفصل دردناک ران را که مبتلا به آرتروز است، خارج می کند و آن را با یک مفصل مصنوعی که اغلب از جنس...