آلت تناسلی مخفی یا دفن شده

آلت تناسلی مخفی یا دفن شده

. آلت تناسلی در مردان مبتلا به مشکل آلت تناسلی مخفی یا دفن شده اندازه طبیعی دارد اما در زیر پوست شکم، ران یا کیسه بیضه پنهان شده است. آلت تناسلی مخفی چیست؟ آلت...