سلامت و عمر اسپرم

طول عمر اسپرم و تشخیص سلامت اسپرم

سلول های اسپرم نمی توانند در خارج از بدن عمر درازی داشته باشند. طول عمر اسپرم خارج از بدن بستگی به محیطی دارد که در آن آزاد می ‌شوند و این که مایع اطراف سلول های...

پیشاب

پیشاب چیست؟ بارداری و ریسک انتقال بیماری

پیشاب مایعی شفاف است که حین برانگیختگی جنسی و قبل از ارگاسم از آلت تناسلی مردان خارج می ‌شود. در حالی که این مایع لغزنده بوده و حاوی اسپرم نیست، ممکن است کمی...