انزال معکوس یا رتروگراد

انزال معکوس یا رتروگراد

. انزال معکوس یا رتروگراد زمانی اتفاق می افتد که مایع منی به جای بیرون آمدن از آلت تناسلی هنگام ارگاسم وارد مثانه شود. در این حالت به اوج جنسی رسیده اما احتمالاً...

انزال ضعیف به چه معناست؟

. انزال ضعیف به معنای کاهش مقدار مایع منی در حین انزال و یا به طور کلی کاهش قدرت انزال در فرد است. پزشکان آنرا انزال مهارشده، نارس یا انزال دیررس نیزمی­نامند. اگر...