آرشیو برچسب: اورولوژی کودکان

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "اورولوژی کودکان"
هیچ تصویری یافت نشد

بیضه جمع شده چیست

بیضه جمع شده در مقابل بیضه نزول نکرده بیضه جمع شده شرایطی است که در آن بیضه به طور ط...