مقالات: اورولوژی کودکان

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "اورولوژی کودکان"
هیچ تصویری یافت نشد

بیضه جمع شده چیست

. بیضه جمع شده در مقابل بیضه نزول نکرده بیضه جمع شده شرایطی است که در آن بیضه به طور ...