سرطان پروستات زنان

سرطان پروستات زنان : آیا امکان پذیر است؟

در آناتومی بدن زنان غده پروستات وجود ندارد. یک سری غدد و مجرا در مقابل واژن وجود دارد به نام غدد اسکین که گاهی اوقات به آنها پروستات زنانه می‌ گویند. این غده‌ ها...