اپیدیدیمیت

اپیدیدیمیت یا التهاب لوله بیضه چیست؟

. اپیدیدیمیت التهاب اپیدیدیم یا لوله بیضه است. اپیدیدیم لوله ای است که در پشت بیضه ها قرار دارد و اسپرم را ذخیره و جا به جا می کند. التهاب این لوله منجر به درد و...

خون در مایع منی

آنچه باید درباره وجود خون در مایع منی بدانید

بیماری های جنسی مردان

تفاوت سرطان بیضه و واریکوسل

سرطان بیضه و واریکوسل چه تفاوتی دارند؟

. سرطان بیضه و واریکوسل هر دو به صورت توده هایی در بیضه ظاهر می شوند اما میان این دو بیماری یک تفاوت اصلی وجود دارد. سرطان بیضه رشد نوعی زائده سرطانی در بیضه است...