آزمایش عملکرد کلیه

آزمایش های تشخیص عملکرد کلیه و سلامت آن

آزمایش های تشخیص عملکرد کلیه آزمایش هایی ساده هستند. در این تست های تشخیصی هم از خون و هم ادرار برای شناسایی مشکلات موجود در کلیه استفاده می شود. انواع متفاوتی...