درمان جایگزینی هورمون برای مردان

درمان جایگزینی هورمون برای مردان

. جایگزینی هورمون در مردان شاید نام مناسبی برای این روش درمانی نباشد. طبیعی است که سطح هورمون تستوسترون مردان با افزایش سن کاهش یابد، بنابراین این روش درمانی...