درمان شکستگی آرنج ، جا اندازی باز با درمان داخلی

. جا اندازی باز همراه با تثبیت داخلی (ORIF) نوعی جراحی است که برای تثبیت و بهبود استخوان های شکسته استفاده می شود. ممکن است برای درمان شکستگی آرنج به این روش احتیاج...