مقالات: درمان زگیل با کرایوتراپی

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "درمان زگیل با کرایوتراپی"
هیچ تصویری یافت نشد

کرایوتراپی چیست ؟

. پزشکان سالها است در درمان های موضعی برای مواردی مانند زگیل یا برداشتن سلولهای سرط...