9 دلیل وجود ذرات سفید در ادرار

. ادرار سالم زرد کمرنگ و روشن یا بدون هیچگونه لکه است. برخی شرایط می توانند باعث بوجود آمدن ذرات سفید در ادرار یا تیرگی آن شوند. بارداری و عفونت ادراری علل عمده...