مقالات: زنان

صفحه اصلی برچسب نوشته ها "زنان"
هیچ تصویری یافت نشد

پلیپ رحم چیست؟

. پلیپ های رحم ، زائده های نرم و کوچکی در داخل رحم هستند. آن ها از بافتی که رحم را می پ...