زگیل های کف پا و کف دست

. زگیل های کف پا و کف دست ، شایع هستند؛ به خصوص در کودکان. این زگیل ها بر اساس مکانی از بدن که در آن ظاهر می شوند، نام گذاری شده اند. زگیل های کف دست روی دست ها و زگیل...