آلت تناسلی نازک

آلت تناسلی نازک | افزایش قطر آلت تناسلی

بسیاری از مردان بخاطر داشتن آلت تناسلی نازک از اندازه آلت تناسلی خود ابراز نارضایتی می کنند. آنهایی که آلت تناسلی نازک دارند احتمالاً نگران عدم توانایی در...

میکروپنیس

میکروپنیس یا کوچکی بیش از حد آلت تناسلی

به کوچکی بیش از حد آلت تناسلی مردان میکروپنیس می گویند. میکروپنیس مشکلی نادر بوده و علت اصلی بروز آن اغلب مشکلات هورمونی و ژنتیکی است. پزشک معمولاً این مشکل را...