واریکوسل چیست؟ عوارض ، پیشگیری و درمان

. گشاد شدن سیاهرگ­ های قسمت های بالای بیضه و درون کیسه بیضه را واریکوسل می گویند. سیاهرگ ها رگ هایی هستند که خون را از اندام به قلب می برند تا از آنجا به ریه ها پمپ...