شکستگی آرنج و درمان ارتوپدی شکستگی آرنج

. شکستگی آرنج و آسیب های آرنج در بزرگسالان و کودکان شایع است. تشخیص و درمان زود هنگام آسیب آرنج می تواند ریسک مشکلات و ناتوانی در آینده را کاهش دهد. شکستگی آرنج...

درمان شکستگی آرنج ، جا اندازی باز با درمان داخلی

. جا اندازی باز همراه با تثبیت داخلی (ORIF) نوعی جراحی است که برای تثبیت و بهبود استخوان های شکسته استفاده می شود. ممکن است برای درمان شکستگی آرنج به این روش احتیاج...