سیفیلیس چیست

. سیفیلیس یک عفونت باکتریایی است که به طور معمول از طریق تماس جنسی گسترش می یابد. این بیماری به صورت یک زخم بدون درد و به طور معمول در دستگاه تناسلی، روده یا دهان...