علائم زگیل های معمولی چیست

. زگیل های معمولی زائده های پوستی ریز و دانه ای هستند که بیشتر بر روی انگشتان یا دستان ایجاد می شوند. این زگیل ها هنگام لمس کردن سفت بوده و معمولاً به همراه آن ها...