زگیل تناسلی در زنان

زگیل تناسلی در زنان

. زگیل تناسلی در زنان یک عفونت منتقله از طریق رابطه جنسی است. این زگیل ها می توانند درون اندام تناسلی یا اطراف آن ایجاد شوند و ممکن است به صورت برجستگی های کوچک یا...