کرایوتراپی : آیا انجماد زگیل تناسلی ، درمان موثری است؟

یکی از راه هایی که پزشکان می توانند از طریق آن، زگیل ها را از بین ببرند، انجماد آن ها است. این روش، کرایوتراپی زگیل تناسلی نیز نام دارد. در طول درمان، پزشک، زگیل...