هیپرتانسیون یا فشار خون کلیه

هیپرتانسیون یا فشار خون کلیه + علل، تشخیص و درمان

در اصطلاح «هیپرتانسیون کلیه»، هیپرتانسیون به معنای فشار خون بالا است. هیپرتانسیون یا فشار خون کلیه وقتی رخ می دهد که شریان حامل خون به کلیه ها کوچک تر می شوند....