رابطه جنسی در دوران پریودی

رابطه جنسی در دوران پریودی: آیا امکان‌پذیر است؟

بله رابطه جنسی در زمان پریودی امکان پذیر است. هیچ مدرک علمی مبنی بر ضرر رابطه جنسی در دوران قاعدگی وجود ندارد. برخی افراد ادعا می کنند با رابطه در دوران پریود...